Nyhedsbrev nr. 18

Nyhedsbrev nr. 18, 24./9. 2021.

Kære alle

Her fra DUFA følger en lille opdatering på forskellige områder:

1.
Efter den sidste generalforsamling består vores bestyrelsen nu af:
Formand: Peters Agea
Næstformand: Mary Strøm
Kasserer: Marianne Harries
Sekretær og info: Gwilli Bergenholtz
Sekretær: Karen Ingrid Schultz
Bestyrelsesmedlem: Jude Thaddeus
Bestyrelsesmedlem: David Okwera

2.
Der har nyligt været afholdt svampetur. Der var 23 deltagere. En pæn sum penge er nu sendt til vores partner i syd, som virkelig har brug for en hjælpende hånd, hvor både Corona og tørke har givet store udfordringer for befolkningen.

3.
Karen Ingrid er lige nu på vej til Uganda for at evaluere det 3 årige projekt, der egentligt sluttede 1.7 21, men som blev forlænget indtil 1.1.22 pga. coronaen, dog uden ekstra økonomiske midler. Dvs., at f.eks. lønninger til personalet har vi skulle finde andet steds fra. Det var ikke helt let. Fra DUFAs side har der ikke været besøg i 1½ år (siden start af coronaen), men alle informationer og rapporter fra PHCS tyder på et sundt projekt. Karen Ingrid har lovet at skrive nyhedsbreve. Vi glæder os.

4.
Den 27.11. 2021, bliver der afholdt ’info dag’ her i København. Der vil komme nærmere informationer om tid, sted og indhold. Håber at se rigtig mange.

5.
Vores næste generalforsamling er den 23.4 2022. Der vil komme nærmere informationer vedr. dagen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

6.
Vedr. Kontingent betaling. Året lakker mod sidste del og vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi stadig mangler en del indbetalinger.
Til orientering beder vi jer om ikke at benytte Mobilepay til indbetaling af medlemskontingent. Der er for mange gebyrer forbundet med den. Men brug:
Merkur Andelskasse 8401 1042987

Tak for jeres forståelse. Venlig hilsen fra DUFA.