Nyhedsbrev nr. 16

Newsletter content

C:\Users\Lenovo\Desktop\DUFA\logo.jpg

Nyhedsbrev nr. 16

Kære alle.

Den 9. oktober 2020 blev DUFA inviteret til at holde et oplæg i Økologisk Landsforenings U-landsudvalg. Hensigten var at danne netværk mellem deltagere, som arbejder med Skovlandbrug. DUFA v. Karen Ingrid fortalte om erfaringer med integration af træer hos landbrugsorganisationen Plant and Health(PHCS) i det nordlige Uganda. For os alle er dette også et nyhedsbrev, der fortæller lidt om projektet. Ta’ godt imod det, som blev afleveret hos en stor og engageret forsamling, der syntes, at det var meget spændende, alt hvad vi lavede i Uganda.

Karen Ingrid fortalte om og viste en masse informative billeder fra projektet.

DUFA har en lang tids partnerskab med PHCS i Aduku i Kwanya District i det nordlige Uganda – ca. midtvejs mellem Kampala og grænsen til Sydsudan. Klimamæssigt har området en lang tørtid fra november til og med marts, og to regntider. Den lange tørtid kommer hvert år, mens regnfaldet kan variere meget. Nogen gange kommer der perioder med tørke efter kun kort tids regn og andre gange kan der være perioder med voldsom regn og i områder nær de søer der karakteriserer området, også oversvømmelse. Vejret er derfor en stor udfordring for landmændene og det er blevet en større udfordring de seneste år, flere uregelmæssigheder og udsving.

De almindeligste afgrøder er: majs, bønner, cassava, jordnødder, søde kartofler, hirse og som kontraktafgrøde solsikker. Desuden har PHCS introduceret sojabønner som salgsafgrøde, da kooperativet har opkøbt og solgt sojabønner for medlemmerne.

Sortering af høstede sojabønner

C:\Users\Lenovo\Desktop\esbjerg\Billede1.jpg

Pga. af udfordringerne med vejr og klima er det en god ide at plante træer på eller omkring markerne med de nævnte afgrøder – for at få lidt skygge og kompost der beskytter mod udtørring og et rodsystem, der hindrer at jorden skyller væk.

Her en mark med solsikker, ødelagt af regn, der har skyllet ned ad bakken.

Det nuværende projekt med opstart og undervisning.

Først med vores 3 års projekt fra juli 2018 har vi mere systematisk fokuseret på skovlandbrug som dyrkningsform, hvor vi først og fremmest har fokuseret på dyrkningen af nogle kvælstofopsamlende ærteblomst træer: Calliandra, Leucena og sesbania.

PHCS har tilknyttet 28 grupper, som hver har valgt en træner.

Trænerne har deltaget i et praktisk undervisningsforløb, hvor fokus har været på samarbejdet i grupperne, Farmer, Family Learning Group (FFLG), om forståelse og implementering af nye økologiske landbrugsmetoder. Trænerne deltog bl.a. i en studietur til Økologisk Landsforenings projekt i Rwenzori området, og senere kom Longino Maseko til Aduku og underviste i FFLG og i at lave kompost.

I februar 2019 sendte vi (DUFA) Torsten Mandal, som har stor viden om især Calliandra til Uganda, hvor han underviste gruppetrænerne i de bedste metoder til behandling af frøene og i direkte såning på det blivende voksested.

Torsten har i efteråret 2019 været tilbage for at følge op på implementeringen af træplantningen.

For at nå længere ud til medlemmerne, og også for at mere hyppigt at nå medlemmerne, der bor spredt over 4 distrikter, har PHCS lavet en række radioudsendelser i lokalradioen ’Radio Divine’ i Apac. Udsendelserne har handlet om kooperativer og om træplantning. Her er det projektleder Edward, der taler.

Og her en lytter fra Imak Ocun Ikwan

Da der har været mange positive tilbagemeldinger på radioudsendelserne har DUFA søgt om flere penge til at fortsætte. De er nu bevilliget og det nye projekt starter her den 1. okbober.

Målet er, at folk i det nordlige Uganda får mere viden om træer, der kan forbedre sundhedstilstanden og/eller lede til indkomst, forbedrede levevilkår og dyrkningsforhold for bl.a. frugt, olieplanter og oprindelige træer.

Udbytte i form af træer, der gror

De kvælstofopsamlende træer har tidligere været introduceret i området, og et af medlemmerne i PHCS, Alfred Otim, havde stadig nogle calliandra træer. Han havde ikke brugt dem til foder efter formålet, så de var ikke blevet skåret ned, men havde kastet en masse frø af sig. I december 2018 fik PHCS derfor en masse småplanter fra ham, som blev delt ud til medlemmerne i januar. Det var lidt sent i forhold til tørtidens indtræden, men hos de grupper/medlemmer, der fik træerne plantet i god kompost jord overlevede træerne og de var i februar 2020 begyndt at blomstre, således at grupperne i PHCS nu har masser af frø og også småplanter, som er spiret frem under træerne.

Calliandra bruges ud over jordforbedringen til dyrefoder og brænde. På sigt skal der plantes mange træer – rundt om markerne eller i rækker mellem afgrøderne. Når træerne når en vis størrelse skæres de løbende ned for at få foder, brænde og kompost. Billede fra februar2020. Nu oktober 2020 har de nået en størrelse hvor de bruges til kompost og foder.

Under Torstens træning i februar 2019 uddelte han lidt frø til alle trænere, som de delte ud til grupperne. Torsten er en stor fortaler for direkte såning og de uddelte frø blev derfor sået direkte på voksestedet. Ligesom med de udplantede træer gav vejret dog problemer. Først med tørke i foråret 2019, og senere med voldsom regn i efteråret. Heldigvis var der også blandt de træer, der blev sået direkte en del træer, der overlevede, og som nu også kaster frø.

Flere frø blev desuden indkøbt i foråret 2020, og er siden med forsinkelse blevet uddelt. Det har dog pga. corona restriktioner (spærretid) ikke været muligt at nå alle grupper.

PHCS har også sået og fremavlet en del frugttræer og tømmer træer på organisationen compound (mango, jack fruit og raw lemon, som er blevet uddelt til medlemmerne. Siden er de trænere, der var i stand til at komme til træning (corona restriktioner), blevet oplært i at pode, mhp. på at pode med appelsiner og forbedrede mangosorter.

Karen Ingrid ved et meget ungt appelsintræ

Ud over at medvirke til jordforbedring har de kvælstof opsamlende træer den fordel, at de kan bruges til foder til husdyrene, som ofte er underernærede i slutningen af tørtiden, samt til brænde og pæle. Træerne skal altså skæres ned hvert år, hvad der også betyder at de holdes på en størrelse, så de ikke skygger og tager næring fra afgrøderne. Det gælder i øvrigt også frugttræerne. Allerede nu er medlemmerne i PHCS rigtig glade for calliandra træerne og fortæller, at dyrene spiser bladene med stor fornøjelse. Der er også mange, der laver kompost til deres marker af bladene. Ærtebælgetræerne kan, hvis de plantes mellem frugttræerne, medvirke til at bekæmpe skadedyr, da insekterne foretrækker dem i stedet for frugttræerne. Bønderne har derfor plantet calliandra træer og frugttræer imellem hinanden på markerne. Calliandra kan kombineres med næsten alle afgrøder, der dyrkes i området, når bare de beskæres.

Udfordringer

Komposten er vigtig, ikke bare for nye træer, men også for andre afgrøder, og kompostfremstillingen er medlemmerne allerede i gang med. Derimod kræver det mange træer, før virkningen af de kvælstoffixende bakterier på træernes rødder batter på jordens frugtbarhed, og dertil er projektet ikke rigtig kommet endnu. Der går 3-4 år inden det fulde resultat ses.

De grupper, der har haft en træner, som har deltaget i træningen i starten har gennemgående haft succes med både samarbejdet i gruppen og træplantningen. Der er kun 6 af de 28 grupper, der helt var droppet ud (marts 2020) og hvor træneren havde opgivet (pga. interne konflikter eller fordi træneren hurtigt har mistet motivationen).

Et andet problem bestod i, at nogle trænere havde brugt træningen som springbræt til nye job og derfor havde forladt gruppen (5 i februar. 2020), der således manglede en trænet træner. Desuden var der kommet 3 nye grupper til, som ikke har en træner som var med i starten. Der var således 25 aktive grupper i marts 2020.

I marts forårsagede corona restriktionerne, at alt blev lukket ned. Efter 10 dage fik PHCS forhandlet sig frem til at medarbejderne måtte arbejde blot de var hjemme før kl. 17, og PHCS fik tilladelse til at mødes med grupperne bare de ikke var mere end 5 til stede ad gangen. PHCS har derfor fortsat sine aktiviteter under disse betingelser.

For et par uger siden var det for første gang muligt at afholde kurser, da forsamlingstallet blev hævet fra 5 til 60. PHCS indkaldte derfor trænerne til review træning for at genopfriske deres viden fra første træning og motivere dem til også at lave review med medlemmerne, så endnu flere forstår hensigten med de kvælstofopsamlende træer.

Resultaterne kan opsummeres således:

  1. Grupperne er blevet selvforsynende med frø fra sesbania, calliandra og leucena. Dog har det vist sig, at ikke alle gruppemedlemmerne havde forstået langtidsfordelen ved at plante disse bælgtræer.
  2. Grupperne er godt i gang med kompostfremstilling til jordforbedring.
  3. Træerne bruges allerede til brænde, pæle og foder.
  4. Medlemmerne har købt ideen og planter og sår selv træer.
  5. Frø til frugttræer og tømmertræer er blevet plantet.
  6. Der er flere radioudsendelser på vej omkring: repetition, demonstration, ny viden – olieplanter (sheabutter) og værdier af lokale træarter og bevaring af bio diversiteten.

Fremtid.

Til slut er der et spørgsmål, der trænger sig på:

Når dette projekt slutter til juli 2021, hvad så – nyt projekt og hvordan?

Venlig hilsen karen Ingrid