Nyhedsbrev nr. 1


September 2018

Kære alle medlemmer i DUFA.

Der er sket mange spændende og mange gode ting, siden I sidst har hørt fra os. En af de gode ting er, at vi har fået en informationsgruppe op at stå. Dvs., at I nu med jævne mellemrum vil høre fra os. Selvom der er gået lang tid siden, I sidst har hørt noget, har vi ikke ligget og ’dovnet den’, men har haft travlt med mange aktiviteter, bl.a. afsluttet et stort projekt og startet et nyt op over en 3-årig periode i de samme kollektiver, deltaget på folkemødet i år på Bornholm og mange andre aktiviteter, som vi snarest vil indvi jer i.

Vi vil også sige, at vores medlemmer heller ikke har ’dovnet den’. To af vore medlemmer i Jylland (plus én ’on location’) er netop ved at op-starte et mindre projekt, som vi har sagt god for i bestyrelsen. Det vil forhåbentligt også være en af historierne til vores nyhedsbrev!

At vi overhovedet har kunnet få den sidste store bevilling på ½ million igennem hos CISU skyldtes, at vi har en stor og trofast medlemsskare, der står bag os. Der var krav, at vi kunne fremlægge et regnskab på mindst 50 betalende medlemmer. Hvis vi skulle gøre det i dag, fik vi intet i gennem, da vi indtil dato kun har fået indbetaling fra 10 medlemmer. I skrivende stund overvejer vi at søge EU/CISU’s store informationspulje snarest, men det kan også kræve at medlemmerne betaler, gerne som familie (det giver flest medlemmer). På den nye vedlagte DUFA folder står der, hvad I skal gøre – det er det samme som sidst! I skrivende stund har vi også fået mobilepay 51232. Så venner, vi mangler bare nogle indbetalinger for 2018-kalenderåret!!

DUFAs folder trængte til en kraftig opdatering, så den nye folder er vedlagt dette brev.

Som organisation betaler vi hvert år et kollektivt beløb for at vores medlemmer kan komme på kursus. Vi får fast hver måned CISUs nyhedsbrev ind på computeren, og hver gang ser vi, at gode og spændende kurser bliver afholdt både København og Århus for et symbolsk beløb – ja, de fleste helt gratis. Det er jo bare med at udnytte dem! Vi ved godt, at man kan gå ind på www.CISU.dk for at tjekke, men vi ved også, at det ikke er altid, at man får det gjort. Vi har derfor planlagt at videresende nyhedsbrevet til jer. Måske var der et kursus, der fængede netop dig og det, som du ’går og roder med’.

Hvis vi nu skal sige alt det, som vi tror og håber, så er dette lille brev kun en begyndelse på ’en jævn strøm af informationer omkring stort og småt’. Vi er alle tre fuld af optimisme mht. at kunne imødekomme jeres bøn om mere indsigt i, hvad vi går og laver. Alle er velkomne til evt. indspark.

Venlig hilsen:

David Obwoya WObwoya@Yahoo.com,

Torsten Mandal, TorstenMandal@gmail.com,

Gwilli Berbenholtz, GwilliBergenholtz@yahoo.com