2020 02 Certification project

Nyt projekt om økologisk landbrug i Oyam & Kwania distrikterne i Uganda

Type tilskud: Medborgerindsats, CISU

Beløb: 0,5 mio.

Periode: 01.06.2020 – 30.05.2022.

Baggrund

Det nye projekt “Data-Driven Initiative for Organic Soybean Farmers in Oyam & Kwania Districts in Uganda” drives af en lokal NGO, Global Health Network Uganda (GHNU) i partnerskab med DUFA. ADDA (Agricultural Development Denmark Asia) bidrager med rådgivning vedrørende mobildataindsamling, analyse og deling af data.

Projektet bygger på DUFAs igangværende Plant Health Projekt i distrikter i Lango region, Nord Uganda, som også har et stærkt fokus på bæredygtigt landbrug og organisationsopbygning. Projektet bygger også på erfaringer fra ADDAs igangværende Tanzania-projekt “Linking small-scale farmers to the international market for organic sunflower” (se ADDAs hjemmeside for mere info).

Dette nye projekt sigter mod at give bønderne og deres organisationer forbedret adgang til egne landbrugsdata for at på sigt kunne få deres egen øko-certificering. Certificeringen vil forbedre deres forhandlingsstyrke på det nationale og internationale marked og gøre det muligt for dem at opnå en bedre pris for deres produkter.

Projektet har også til formål at undersøge, hvordan smartphones og internetteknologi kan bruges til at indsamle og dele relevante landbrugsdata mellem relevante aktører i værdikæden.

Distrikterne Oyam og Kwania er allerede førende producenter af økologiske sojabønner i Uganda. Meget af af produktionen eksporteres til oversøiske markeder. Det er normalt de internationale virksomheder og mellemmænd, der høster gevinsten og efterlader de små bønder med en ganske beskeden fortjeneste. De lover bønderne høje priser, men når afgrøderne høstes, dumper de priserne, hvilket efterlader bønderne i en rolle som pristagere.

Status

I løbet af de første 6 måneder af projektet har den lokale partner i Uganda, GHNU, mobiliseret i alt 200 småbønder i Aloro Subcounty i Oyam-distriktet og Inomo-Subcounty i Kwania-distriktet. GHNU har også underskrevet samarbejdsaftaler med de lokale myndigheder i de to distrikter.

Både GHNUs bestyrelse, de lokale myndigheder og bønderne har vist stor interesse for projektet. Det forventes således, at det samlede antal bønder, der er registreret under projektet, efter forhandlinger mellem DUFA og GHNU vil blive forøget fra de oprindeligt planlagte 200 til 300 bønder.

GHNUs indledende aktiviteter vedr. mobilisering af selvhjælpsgrupper har været vellykkede. 10 bondegrupper er ved at blive konstitueret.

Indledende dataindsamlingsaktiviteter er også godt i gang. Indtil videre er der registret 200 marker (én mark pr. bonde) vha. smartphone GPS. Alle marker er også blevet genbesøgt én gang mhp. indsamling af afgrødedata og stamdata om hver bonde vha. smartphone.

GHNU forhandler i øjeblikket med 3 potentielle certificeringsbureauer. Ét af disse certificeringsbureauer vil til sidst blive valgt til at gennemføre øko-certificeringen i samarbejde med GHNU i den kommende landbrugssæson (februar-juli).

Det er planen, at småbønderne i løbet af 2021 skal trænes i økologisk planteavl for at være i stand til at overholde reglerne for økologisk landbrug. I løbet af 2021 vil GHNU-personale også blive uddannet i etablering og styring af det interne kontrolsystem, som vil være nøglen til at GHNU kan opnå en økologisk certificering på vegne af de små bønder.

[Projektets placering i det centrale Uganda]

[Oversigtskort over de 200 registrerede marker]

[Eksempler på fotodokumentation som er indsamlet i forbindelse med markbesøg]